Абу Али ибн Сина (Авиценна)

Ибн Сина или, как звали его в Европе, Авиценна, был современником  Бируни. Абу Али ал Хусейн ибн Абдаллах Ибн ал Хасан ибн Али ибн Сина родился в 980 году в местечке  Афшан, недалеко от Бухары. Его отец  был состоятельным и культурным человеком. Когда Ибн Сине было пять лет, его отвезли в Бухару, один из культурных центров Средней Азии в X веке. Детские и юношеские годы Ибн Сины  прошли в неустанных и напряженных  занятиях. Он отличался необычной трудоспособностью и любознательностью.
Ибн Сина глубоко и основательно изучил древнегреческую философию, логику, медицину, физику, астрономию. Особые усердия он проявлял в области медицины и изучил великих врачей древности Гиппократа и Галена. Приобретя достаточно большие знания  в этой области, он приступил к практической деятельности, к бесплатному  лечению больных.  Об этом он сам говорил так: «…в короткое время мое искусство в этой области достигло таких пределов, что многие из почтеннейших  врачей того времени учились у меня медицинским знаниям. Занялся  я также и практикой врачевания… и опыты распахнулись передо мной так, что и сказать  нельзя».
Ибн Сине  повезло в том, что ему  удалось  иметь  доступ  к книгохранилищу дворца Саманидов в Бухаре. Ибн Сина обладал исключительно цепкой памятью. К концу X века он переехал в Ургенч, столицу Хорезма. Здесь был создан Большой научный центр, который  в истории  науки известен  как «Академия Мамуна».  В этой Академии  работали выдающиеся ученые конца X и начала XI веков. Среди них был и Бируни. Здесь произошло знакомство двух великих ученых Средней Азии.
Во время пребывания в Хорезме Ибн Сина написал два капитальных труда – «Канон медицины» и «Книгу исцеления». Впоследствии труд «Канон медицины» приобрел такую мировую известность, что имя  Ибн Сины стали произносить вместе с именем корифеев  медицины – Гиппократа, Галена. В «Каноне медицины» изложены основы медицинской науки того времени. Эта книга по полноте содержания медицинских знаний не имеет себе равных во всей истории средневековья.
В 1017 году Махмуду Газневи удалось захватить Хорезм и тогда была разрушена «Академия Мамуна». Многие  ученые этой Академии вынуждены были покинуть Хорезм, в том числе  и Абу Али Ибн Сина. После этого, он жил  в трудных условиях, зарабатывая  себе  на хлеб врачебной практикой.
Ибн Синой написано множество оригинальных работ по физике, математике, астрономии, химии, философии, медицине, о военных сооружениях, о браке, семье, музыке. Общее количество его трудов доходит до ста. Ибн Сина умер в 1037 году и был похоронен в Хамадане.

(Azərbaycan) Haqqımızda

(Azərbaycan) AiləTravel.net xəbər saytı deyil, fərqli bir saytdır. AiləTravel.net saytında kriminal, siyasi xəbərlərə,şou xəbərlərə və xəbər saytlarına xas olan ənənəvi olan informasiyalara demək olar ki,rast gəlməyəcəksiniz. Bu sayt ancaq pozitiv məlumatlardan ,faydalı məlumatlardan əyləncəli şəkildə bəhs edən saytdır. ailetravel.net təkcə səyahət saytı deyil,eyni zamanda müxtəlif sahələrə marağı olan insanların informasiya tələbatını təmin edə biləcək əyləncəli-maarifləndirici saytdır.
Əgər sizin reallıqda səyahət etməyə imkanınız yoxdursa bizim saytla virtual səyahət edə bilərsiniz.Əgər siz aktiv səyahətçisinizsə eynilə bizim saytdakı materiallardan faydalana bilərsiniz, özünüz üçün yeni bilgilərdən istifadə edə bilərsiniz. Saytımızın səhifələrində nəinki peşəkar səyahət verilişləri ilə, eləcə də müəllif -həvəskar çəkilişlərlə tanış olacaqsınız. Güman edirik ki, informasiya bolluğunun olduğu indiki vaxtda AiləTravel.net sizlərin zövqünüzü oxşayan və tələblərinizə cavab verən mətbu orqan olacaq. Ümid edirik dəyərli vaxtınızı faydalı və maraqlı keçirəcəksiniz. Səyahətlə bağlı təəsüratlarınızı bizimlə bölüşə bilər,bu haqda yazılarınızı,vidematerialları, şəkilləri ,eləcə də irad və təkliflərinizi elektron ünvanımıza göndərə bilərsiniz.
AiləTravel.net həmçinin bütün yerli və xarici turizm şirkətlərini, eləcə də bütün iş adamlarını aktiv əməkdaşlığa dəvət edir.

Əlaqə: (+994) 70 501 88 17