Летающий дракон

Эти необычные ящерицы, обитающие в юго-восточной Азии, благодаря особенностям строения тела способны перелетать с одного дерева на другое на расстояние до 20 метров. По бокам тела этих ящериц расположены так называемые ложные ребра, между которыми натянуты кожаные мембраны. В полете ящерицы расправляют их, создавая подобие крыльев, позволяющих планировать между деревьями.

Живут в кронах деревьев, питаются муравьями и личинками насекомых. На землю спускаются только в двух случаях – для откладывания яиц и если полет не задался. Всего известно около 30 видов летучих драконов. Самый известный и распространенный — Draco volans. Эти ящерицы вырастают не более 40 сантиметров. Имеют тонкое приплюснутое тело и длинный хвост. У самцов на горле располагается специальная кожная складка, выдвигающаяся вперед. Она служит стабилизатором тела при полете.

Летучих драконов трудно заметить, потому что благодаря своей однотонной окраске (зеленой или серо-коричневой) они сливаются с густой листвой или корой дерева. А вот крылья, наоборот, имеют яркую и пеструю окраску – красную, желтую, ярко-зеленую и т.д. Полет позволяет этим ящерицам находить новые места пропитания.

 

1 / 2

(Azərbaycan) Haqqımızda

(Azərbaycan) AiləTravel.net xəbər saytı deyil, fərqli bir saytdır. AiləTravel.net saytında kriminal, siyasi xəbərlərə,şou xəbərlərə və xəbər saytlarına xas olan ənənəvi olan informasiyalara demək olar ki,rast gəlməyəcəksiniz. Bu sayt ancaq pozitiv məlumatlardan ,faydalı məlumatlardan əyləncəli şəkildə bəhs edən saytdır. ailetravel.net təkcə səyahət saytı deyil,eyni zamanda müxtəlif sahələrə marağı olan insanların informasiya tələbatını təmin edə biləcək əyləncəli-maarifləndirici saytdır.
Əgər sizin reallıqda səyahət etməyə imkanınız yoxdursa bizim saytla virtual səyahət edə bilərsiniz.Əgər siz aktiv səyahətçisinizsə eynilə bizim saytdakı materiallardan faydalana bilərsiniz, özünüz üçün yeni bilgilərdən istifadə edə bilərsiniz. Saytımızın səhifələrində nəinki peşəkar səyahət verilişləri ilə, eləcə də müəllif -həvəskar çəkilişlərlə tanış olacaqsınız. Güman edirik ki, informasiya bolluğunun olduğu indiki vaxtda AiləTravel.net sizlərin zövqünüzü oxşayan və tələblərinizə cavab verən mətbu orqan olacaq. Ümid edirik dəyərli vaxtınızı faydalı və maraqlı keçirəcəksiniz. Səyahətlə bağlı təəsüratlarınızı bizimlə bölüşə bilər,bu haqda yazılarınızı,vidematerialları, şəkilləri ,eləcə də irad və təkliflərinizi elektron ünvanımıza göndərə bilərsiniz.
AiləTravel.net həmçinin bütün yerli və xarici turizm şirkətlərini, eləcə də bütün iş adamlarını aktiv əməkdaşlığa dəvət edir.

Əlaqə: (+994) 70 501 88 17