Что происходит (а не происходит ничего) у азербайджанцев в Албании и Иране (ФОТО)

В Азербайджанский государственный музыкальный театр представит в Албании и Иране спектакль по произведению известного ирландского драматурга, лауреат Нобелевской премии по литературе Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо», сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В Албании спектакль будет представлен на XXI Международном фестивале современного театра SKAMPA, который пройдет в городе Эльбасан с 10-15 октября. В Иране спектакль будет представлен на II Международном театральном фестивале Alef , который пройдет в Тебризе в декабре.

Пьеса, написанная в 1948 — 1949 годах, признана самым влиятельным англоязычным драматургическим произведением XX века и считается одной из вершин театра абсурда. Она была поставлена на многих престижных сценах мира, но никогда не была показана в музыкальном театре.

Особо отметим, что впервые к пьесе симфоническую инструментальную музыку написал народный артист Азербайджана Фарадж Караев. Художественный руководитель – директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев, режиссер-постановщик – Юнис Велипур, дирижер-постановщик – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, дирижер – Самед Сулейманлы, балетмейстеры-постановщики — заслуженные артисты Закир Агаев и Елена Агаева, концертмейстер – Нармина Абдурахманова, сценическое оформление — Габиль Гёзалов, ассистент режиссера – Алимамед Новрузов. В ролях — заслуженные артисты Азизага Азизов, Шовги Гусейнов, актеры Алимамед Новрузов, Гусейн Алили и 15-летний Гусейн Нагиев.

Главные герои пьесы — Владимир (Диди) и Эстрагон (Гого) словно завязли во времени, пригвождённые к одному месту ожиданием некоего Годо, встреча с которым, по их мнению, внесёт смысл в их бессмысленное существование и избавит от угроз враждебного окружающего мира. Сюжет пьесы не поддается однозначному истолкованию. Зритель по своему усмотрению может определить Годо как конкретного Героя. В продолжение некоторого времени появляются ещё два странных и неоднозначных персонажа — Поццо и Лакки. Их отношения между собой определить довольно трудно: с одной стороны, Лакки является безмолвным и безвольным рабом Поццо, с другой — его бывшим учителем; но и такая трактовка сомнительна. В ходе всей пьесы два раза появляется мальчик, который якобы является от Годо и говорит, что тот придет завтра, а сегодня его не будет…Философия «В ожидании Годо» заключается в том, что происходит (а не происходит ничего), когда они наконец-то «стабилизируются» в одной, произвольно взятой точке пространства. Весь мир сжимается до размеров этой точки, существующей как бы вне времени…

(Azərbaycan) Haqqımızda

(Azərbaycan) AiləTravel.net xəbər saytı deyil, fərqli bir saytdır. AiləTravel.net saytında kriminal, siyasi xəbərlərə,şou xəbərlərə və xəbər saytlarına xas olan ənənəvi olan informasiyalara demək olar ki,rast gəlməyəcəksiniz. Bu sayt ancaq pozitiv məlumatlardan ,faydalı məlumatlardan əyləncəli şəkildə bəhs edən saytdır. ailetravel.net təkcə səyahət saytı deyil,eyni zamanda müxtəlif sahələrə marağı olan insanların informasiya tələbatını təmin edə biləcək əyləncəli-maarifləndirici saytdır.
Əgər sizin reallıqda səyahət etməyə imkanınız yoxdursa bizim saytla virtual səyahət edə bilərsiniz.Əgər siz aktiv səyahətçisinizsə eynilə bizim saytdakı materiallardan faydalana bilərsiniz, özünüz üçün yeni bilgilərdən istifadə edə bilərsiniz. Saytımızın səhifələrində nəinki peşəkar səyahət verilişləri ilə, eləcə də müəllif -həvəskar çəkilişlərlə tanış olacaqsınız. Güman edirik ki, informasiya bolluğunun olduğu indiki vaxtda AiləTravel.net sizlərin zövqünüzü oxşayan və tələblərinizə cavab verən mətbu orqan olacaq. Ümid edirik dəyərli vaxtınızı faydalı və maraqlı keçirəcəksiniz. Səyahətlə bağlı təəsüratlarınızı bizimlə bölüşə bilər,bu haqda yazılarınızı,vidematerialları, şəkilləri ,eləcə də irad və təkliflərinizi elektron ünvanımıza göndərə bilərsiniz.
AiləTravel.net həmçinin bütün yerli və xarici turizm şirkətlərini, eləcə də bütün iş adamlarını aktiv əməkdaşlığa dəvət edir.

Əlaqə: (+994) 70 501 88 17